Czy możliwy jest koniec dolaryzacji świata?

Czy możemy już mówić o dedolaryzacji i jakie są jej potencjalne skutki i zagrożenia? Mimo słabnącej roli dolara, USA wciąż utrzymuje pozycję gospodarczego mocarstwa....