Od różnic kursowych trzeba zapłacić podatek

Wymiana walut bardzo często wzbudza wiele wątpliwości. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest podatek, który trzeba zapłacić od dokonanych transakcji. Wielu użytkowników zastanawia się, jaki podatek należy płacić oraz jakie są prawdziwe koszty wymiany. Warto o tym pomyśleć niezależnie od tego, czy wymieniamy waluty jako osoba prywatna, czy w imieniu przedsiębiorstwa.

Wymiana Walut a VAT

Wymiana walut od 2004 roku zwolniona jest z podatku VAT. Zwolnienie z tego podatku obowiązuje niezależnie od osobowości prawnej wymieniającego i jest potwierdzone ustawą. Użytkownicy wymieniający lub inwestujący w waluty nie muszą się więc w ogóle obawiać kosztów związanych z VAT-em.

Wymiana walut a podatek dochodowy

Całkowicie inaczej wygląda sprawa związana z podatkiem dochodowym, ponieważ każdy z nas jest zobowiązany zapłacić podatek od uzyskanego dochodu.

Osoby fizyczne, które zarabiają na wymianie walut, tak jak w przypadku giełdy muszą zapłacić podatek. Zgodnie z ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. „opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.” Osoby fizyczne płacą więc podatek według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 procent.

Sytuacja znacznie komplikuje się w przypadku przedsiębiorstw. Polskie prawo dopuszcza rozliczenia wyłącznie w PLN, więc wszystkie waluty należy przeliczać na złotówki. Można więc powiedzieć, że firma jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich różnic kursowych, z których uzyskała zysk.
Są to przychody zaliczane do kategorii
„przychody z innych źródeł”, które należy rozliczyć do 30 kwietnia, składając roczne zeznanie podatkowe PIT. Zysk z obrotu walutami należy wówczas opodatkować zgodnie z przyjętymi zasadami: wg podatku liniowego 19% lub na zasadach ogólnych.

Zwróć uwagę na kurs walut

Dokonując rozliczenia, należy pamiętać o tym, w jaki sposób należy wyliczyć kurs walut. Zawsze trzeba zastosować rzeczywisty kurs zakupu lub sprzedaży waluty, a ponadto powinniśmy posiadać także dowód wymiany po danym kursie. W sytuacji, kiedy nie dokonujemy transakcji wymiany, a płacimy lub dostajemy zapłatę w walucie lub w przypadkach, w których nie jesteśmy w stanie ustalić kursu i nie posiadamy żadnego potwierdzenia, należy podeprzeć się uśrednionym kursem NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wpływu lub rozchodu.