Kantor Internetowy DomWaluty

Oferta

Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł

Opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł

Prowizja od wymiany walut: 0 zł

Wpłata po transakcji:

Opis procesu wymiany: W jaki sposób realizowana jest transakcja w DomWaluty: §2.1. Regulaminu Klient ma 6 minut na przelew odpowiedniej ilości PLN ze swojego Konta PLN albo odpowiedniej ilości środków w walucie obcej ze swojego Konta walutowego.
§2.6. Jeżeli przelew zostanie zaksięgowany i rozpoznany po czasie 6 minut od momentu zaakceptowania kursu i potwierdzenia zlecenia transakcji, to Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji transakcji lub telefonicznego kontaktu z Klientem, podczas którego ustalone zostanie dalsze postępowanie i/lub renegocjacja szczegółów zlecenia.
§2.7. Zasady postępowania w przypadku odstąpienia Klienta od realizacji Transakcji. Klient zobowiązuje się do pokrycia straty wynikającej z realizacji transakcji odwrotnej, która stanowi różnicę pomiędzy transakcją kupna/sprzedaży zleconego przez Klienta, a transakcją odwrotną, jednakże nie większą niż 5% wartości Transakcji.

Zlecenie stałe:

Przelewy zagraniczne:

Przelewy na rachunki obce:


Bezpieczeństwo

Status instytucji płatniczej:

Wpis do działalności kantorowej:

GIODO:

Weryfikacja użytkowników:

Kody SMS:

SSL:


Inne

Zlecenie płatności przez kantor: w DomWaluty.pl czas realizacji transakcji nie powinien przekroczyć 60 minut

Minimalna transakcja: 100 jedn.

Występowanie progu kursowego: kurs na stronie głównej jest podawany dla rynku międzybankowego, kursy na strefawalut zostały oszacowane dla 1000 jedn.

Możliwość negocjacji:

Aktualizacja kursu: 30 sek.

Wersja mobilna: