Kantor Internetowy ergokantor

Oferta

Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł

Opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł

Prowizja od wymiany walut: '0,2% (w przypadku platformy społecznościowej)

Wpłata po transakcji:

Wymiana społecznościowa:

Opis procesu wymiany: Zgodnie z regulaminem:
- par.5.15 Użytkownik powinien dokonać zasilenia konta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zlecenia transakcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kursy wymiany walut w Serwisie są zmienne, na Użytkowniku opóźniającym się z zasileniem konta ciąży ryzyko zmiany kursu.
- par.5.20Usługodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Użytkownika kary w sytuacji anulowania transakcji z winy Użytkownika. Wysokość kary wynosi 4 % wartości anulowanej transakcji. Użytkownikowi przysługuje zwrot w wysokości 0,5% niezrealizowanej transakcji z winy Usługodawcy. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o anulowaniu transakcji w drodze kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość e – mail.

Zlecenie stałe:

Przelewy zagraniczne:

Przelewy na rachunki obce:


Bezpieczeństwo

Status instytucji płatniczej:

Wpis do działalności kantorowej:

GIODO:

Weryfikacja użytkowników:

Kody SMS:

SSL:


Inne

Zlecenie płatności przez kantor: ergokantor.pl zleca odo godziny (jednak zgodnie z regulaminem e-kantor ma 12 godzin dnia roboczego na finalizację transakcji.)

Minimalna transakcja: 100 jedn.

Możliwość negocjacji: negocjacja możliwa dla firm

Aktualizacja kursu: 15 sek.

Wersja mobilna: