Co to jest kurs wymiany walut NBP

Narodowy Bank Polski regularnie udostępnia kursy kupna i sprzedaży walut, które są głównym kursem odniesienia nie tylko dla tych, którzy chcą wymienić pieniądze, lecz także dla wszystkich, których interesy oparte są o wymianę walut oraz o kondycję gospodarki.

Informacje podawane przez NBP uznawane są jako najważniejsze źródło na temat kursów walut, o które opiera się większość wykonywanych analiz oraz operacji. Okazuje się, że w wielu sytuacjach zdecydowanie lepiej opierać się na kursie tzw. „kantorowym”, a nie tym publikowanym przez NBP.

W jaki sposób ustalany jest kurs NBP?

Praca Narodowego Banku Polskiego oraz sposób, w jaki wyznaczane są kursy walut, są ściśle określone przez Biuletyn Urzędowy NBP (nr 14/2002). Dzięki temu wszystkie upubliczniane kursy oparte są o te same wskaźniki, więc są to rzetelne i sprawdzone dane. Najważniejsze aspekty ustalania kursów to:

  • Codziennie między 15:25 a 15:30 NBP wysyła zapytania o bankowe kursy EUR oraz USD do dziesięciu różnych instytucji ujętych na specjalnie przygotowanej liście;

  • Po otrzymaniu informacji zwrotnej, dwa skrajne kursy dotyczące euro i dolara amerykańskiego zostają odrzucone;

  • NBP uśrednia kurs kupna i sprzedaży. Kurs kupna jest pomniejszany o 1%, natomiast kurs sprzedaży jest powiększany o 1%;

  • Wszystkie inne kursy ustalane są w oparciu o kurs euro i dolara amerykańskiego na podstawie trzech różnych notowań: Bloomberg, Reuters oraz Telerate. W przypadku innych walut również przyjmuje się zmniejszenie kursu kupna o 1% oraz podwyższenie kursu sprzedaży o 1%;

  • Tabela z kursami publikowana jest w kolejnym dniu roboczym na wszystkich kanałach informacyjnych NBP.

Procedura przyjęta przez NBP jest sprawdzona i gwarantuje rzetelność wszystkich podawanych kursów. Niestety ma tylko jedną wadę: w NBP wszystkie kursy publikowane są z jednodniowym opóźnieniem, przez co chcąc wykorzystać publikowane dane, zawsze musimy opierać się o dane z dnia poprzedniego.

Kurs wymiany NBP a kursy kantorowe

Dla działalności kantorów bardzo ważne jest, aby zawsze opierać się o możliwie najbardziej aktualne kursy wymiany walut. Ze względu na fakt, iż praca kantorów odbywa się na podobnych zasadach jak działalność banków. Tego typu placówki bardzo często wykorzystują płatne programy, dzięki którym zawsze mają dostęp do aktualnych kursów.

Patrząc na to, można więc stwierdzić, że notowania udostępniane przez kantory są o wiele bardziej aktualne niż dane, które codziennie publikuje Narodowy Bank Polski. Analizę tych dwóch źródeł informacji, a także porównanie danych można znaleźć w wielu serwisach zajmujących się tematyką finansów oraz wymiany walut.

Z których kursów warto korzystać?

Na to pytanie ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nie zawsze mamy możliwość dokonania wyboru. Mimo tego, ze NBP publikuje kurs z opóźnieniem, bardzo często to właśnie te informacje muszą być głównym źródłem odniesienie. Mówiąc o publicznych transakcjach, rozliczeniach itp. zazwyczaj brany jest oficjalny kurs NBP z dnia poprzedniego i nie ma możliwości, aby korzystać z „kantorowego źródła”. Być może w przyszłości, jeśli procedura przyjęta przez NBP się zmieni, wszystkie kursy będą upubliczniane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu problem całkowicie zaniknie.