Kantor Internetowy KantoryMax

Oferta

Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł

Opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł

Prowizja od wymiany walut: 0 zł

Wpłata po transakcji:

Zlecenie stałe: nie

Przelewy zagraniczne:

Przelewy na rachunki obce:

Pozostałe: - dostępne przekazy Western Union;
- możliwość zapłaty za rachunki m.in. do ZUS, US, ESPEN, TPSA


Bezpieczeństwo

Status instytucji płatniczej:

Wpis do działalności kantorowej:

GIODO:

Weryfikacja użytkowników:

Kody SMS:

SSL:


Inne

Zlecenie płatności przez kantor: KantoryMax.pl mają trzy sesje wychodzące w zależności od banku

Minimalna transakcja: nie

Występowanie progu kursowego: na stronie jest tabela hurtowa od transkacji dla 10 000zł i ceny transakcyjne należy ustalać telefonicznie

Możliwość negocjacji: negocjacja możliwa telefonicznie

Aktualizacja kursu: kilka godzin

Wersja mobilna: