Wszystko o przelewie zagranicznym

Realizacja przelewów zagranicznych dla wielu osób wydaje się bardzo skomplikowana i trudna w zrozumieniu. Choć tego typu transakcje wykonywane są coraz częściej i coraz mniej nas dziwią, to nadal wiele osób nie wie, na czym one polegają, jak przebiega cały proces oraz co najważniejsze, dlaczego przelew zagraniczny jest o wiele droższy niż przelew krajowy. Informacje zawarte w artykule pomogą zrozumieć mechanizm wykonywania przelewów zagranicznych oraz wyjaśnią wszystkie niezrozumiałe kwestie.

Co to właściwie jest przelew zagraniczny?

Aby wyjaśnić wszystkie trudności związanie z przelewem zagranicznym, warto na początku podać jego dokładną definicję. Mówiąc najprościej jest to transakcja mająca na celu przekazanie środków pieniężnych do podmiotu, który posiada rachunek w banku poza granicami naszego kraju. Cechą charakterystyczną tego typu przelewów jest wykonywanie ich w obcej walucie. W skrócie można powiedzieć, iż jest to zlecenie przekazania środków do banku za granicę.

 

Przelew zagraniczny/walutowy/SWIFT

W związku z faktem, iż przelew zagraniczny obsługiwany jest przez międzynarodowe jednostki, w porównaniu do standardowych przelewów krajowych jego koszty są znacznie wyższe. Do jego z realizacji wykorzystuje się międzynarodową infrastrukturę oraz angażuje się zasoby innych banków. W większości przypadków koszty przelewu zagranicznego ponoszone są przez klienta.

Niejednokrotnie można spotkać się z terminami przelew walutowy oraz przelew SWIFT. Nie należy ich jednak traktować jednoznacznie z przelewem międzynarodowym. Przelew walutowy jest to po prostu przelew krajowy wykonany w obcej walucie (np. z konta w dolarach na inne konto w Polsce, które obsługiwane jest w USD).

 

Jaka jest różnica między przelewem walutowym i zagranicznym?

Osoby zlecające wykonanie przelewu bardzo często zastanawiają się, jaka jest różnica między tymi dwoma typami przelewów, skoro skutki obydwóch są dokładnie takie same. Należy uświadomić sobie, iż te dwie transakcje nie różnią się od siebie właściwie niczym. Obydwie transakcje przeprowadzane są w ten sam sposób, więc koszty ich wykonania są również podobne.

 

Jak realizowany jest krajowy przelew walutowy?

Każdy z nas przyzwyczajony jest do krajowych systemów Elixir, które realizowane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową. System ten nie jest jednak wykorzystywany w przypadku przelewów zagranicznych i walutowych. Te transakcje realizowane są za pomocą kont loro oraz nostro, systemów rozliczeniowych, sieci banków korespondencyjnych oraz wiadomości przesyłanych za pomocą sieci SWIFT.

Dzięki rozróżnieniu wymienionych wyżej sposobów realizacji przelewów możemy zrozumieć wszystkie transakcje finansowe, jakie dokonywane są na całym świecie.

 

Co oznacza skrót SWIFT?

SWIFT jest to skrót z języka angielskiego, które w tłumaczeniu na j.polski oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej, Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Stowarzyszenie utrzymuje siec telekomunikacyjną, która umożliwia przekazywanie informacji finansowych na całym świecie.

Jest to również system wymiany informacji między bankami. Za pomocą SWIFT banki przekazują komunikaty finansowe, które zostały ujednolicone według jednego, powszechnie znanego systemu. Wszystkie informacje przekazywane za pomocą SWIFT tworzone są w j. angielskim.

 

Do czego wykorzystywane są konta loro/nostro?

Konta loro i nostro związane są z operacyjną działalnością banków. Zanim wyjaśnimy obydwa pojęcia, podkreślmy, że do realizacji transakcji zleconych przez klientów, banki wykorzystują swoje konta rozliczeniowe. Aby rozliczenie było możliwe, banki zawierają między sobą odpowiednie umowy, w których określony jest sposób współpracy pomiędzy jednostkami bankowymi. Wszystkie transakcje, jakie dokonują się pomiędzy bankami, dla jednego z uczestników współpracy wykonywane są w walucie obcej.

Konto loro – rachunek w banku krajowym, prowadzony w walucie krajowej na rzecz banku zagranicznego (np. amerykański banki JP Morgan Chace) chce dokonywać rozliczeń w złotówkach. Do wykonania tego niezbędne jest konto w polskim banku, np. w mBanku. W wyniku tego mBank otwiera dla JP Morgan Chase konto w PLN. Dla mBanku jest to konto loro.

Konto nostro – rachunek w banku zagranicznym, prowadzony w walucie obcej na rzecz banku krajowego (np. mBank prowadzi rozliczenia z amerykańskim bankiem JP Morgan Chase. Aby móc realizować transakcje mBank musi posiadać konto w JP Morgan Chase, które prowadzone jest w USD. Tym samym mBank staje się klientem amerykańskiego banku).

Warto podkreślić, iż banki bardzo często prowadzą konta w różnych walutach, dzięki czemu bez problemów mogą dokonywać i realizować transakcję z innymi bankami z całego świata.

 

Sieć banków korespondencyjnych

Choć konta loro i nostro są powszechnie wykorzystywane na całym świecie, to trudno wyobrazić sobie, że każdy bank posiada konto we wszystkich innych bankach. Z pewnością skutkiem tego byłoby znaczne spowolnienie procesu realizacji przelewów, nadmierna biurokracja oraz mnóstwo problemów natury formalnej. Aby tego uniknąć banki łączą cię w sieci współpracy. Mówiąc inaczej pośredniczą między sobą i transferują zlecenia przelewów, dzięki czemu ich praca jest znacznie łatwiejsza.

Należy podkreślić, iż wspomniane „sieci współpracy” mają nie tylko zalety, lecz także wady. Bez wątpienia największą z nich są oczywiście wysokie koszty przelewów. Każdy bank czy każdy pośrednik musi zarobić na realizacji danej transakcji. Wszystkimi kosztami obarczany jest oczywiście zlecający, który nie zawsze zna dokładną wysokość opłat. Jeśli np. wysyłamy pieniądze do USA, do niewielkiego banku w Alasce, możemy spodziewać się, że nasz przelew będzie realizowany przez minimum kilku pośredników. Bank przyjmujący zlecenie nie zawsze wie, jakie będą koszty całej transakcji, więc nie może nam udzielić takiej informacji.

Kolejną wadą pośrednictwa między bankami jest długi okres realizacji przelewu. Niestety każdy korespondent w sieci ma swoje reguły i zasady, których musi się trzymać. Księgowanie środków na kontach pośredników oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji w wielu przypadkach trwa od kilku do nawet kilkunastu dni.

 

Czy banki muszą korzystać z sieci współpracy?

Bank korespondent potrzebny jest tylko wtedy, kiedy nasz bank nie posiada konta w walucie, w której wysyłamy przelew. Z racji tego, że większość przelewów realizowanych jest w popularnych na całym świecie walutach, EUR, USD czy GPB uruchomione zostały specjalne systemy rozliczeniowe, które pomagają realizować przelewy zagraniczne. Jeśli bank posiada konto w danym systemie (np. SEPA, TARGET2 lub STEP2), przesyła na nie środki, które następnie księgowane są w banku odbiorcy. Tam środki zostają przeksięgowane zgodnie z komunikatem SWIFT, a następnie trafiają bezpośrednio do odbiorcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu pieniądze trafiają do odbiorcy nawet w ciągu jednego dnia, koszty transakcji są bardzo niskie a banki są w stanie oszacować je jeszcze przez przyjęciem zlecenia przelewu.

 

Błędy w przelewach walutowych

Przelewy walutowe są takim samym mechanizmem jak zwykłe przelewy bankowe. Oznacza to, że nie musimy się o nie martwić bardziej lub obawiać się, że nasze środki się zgubią. Należy jednak zwrócić uwagę, aby podać poprawne dane oraz aby wpisać jak najwięcej szczegółów dotyczących odbiorcy. Im więcej informacji podamy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że środki zostaną zatrzymane, że ktoś się pomyli lub, że przelew nie zostanie zrealizowany.

Oczywiście błąd może popełnić każdy: zarówno pracownik banku, który księguje wpłatę, jak również osoba zlecająca. Niezależnie od tego, gdzie wysyłamy przelew oraz jaką kwotę chcemy przekazać, środki nigdy nie znikną i nie musimy się o nie martwić. W najgorszym wypadku wrócą z powrotem na nasze konto.

Przelewy zagraniczne od wielu lat budzą mnóstwo strachu i wątpliwości. Choć wydają się być bardziej skomplikowane, to coraz więcej osób z nich korzysta i co najważniejsze, coraz więcej osób przekonuje się, że są w 100% bezpieczne. Jeśli zastosujemy się do powyższych rad oraz spełnimy wszystkie warunki przelewu, środki na pewno w bardzo krótkim czasie trafią do odbiorcy.