Dlaczego kursy NBP i FOREX różnią się od siebie?

Kursy NBP (Narodowego Banku Polskiego) i kursy na rynku FOREX (Foreign Exchange Market) różnią się przede wszystkim ze względu na źródło ich pochodzenia oraz na warunki handlowe.

W Polsce mówiąc o kursach walut z reguły opieramy się na kursach FOREX lub NBP.

Kursy w bankach czy kantorach i generalnie w celach handlowych stosuje się Forex, a na potrzeby księgowości bierze się pod uwagę kursy z tabeli NBP.

Jednak jest między nimi pewna główna różnica.

Notowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) są opóźnione i opierają się na informacjach uzyskanych poprzedniego dnia. Kursy NBP są oparte na średnich wartościach zebranych z dziesięciu banków i trzech agencji informacyjnych, a ich wartość jest skorygowana o 1%. Oznacza to, że kursy NBP nie są miarą rynkową, ale statystyczną. To opóźnienie i brak bezpośredniego źródła danych sprawia, że kursy NBP mają ograniczoną przydatność do analizy bieżących zmian rynkowych.

Kursy FOREX pochodzą bezpośrednio z międzynarodowego rynku walutowego, dlatego są one bardziej aktualne i dokładne niż kursy NBP. Kantory internetowe mają dostęp do bieżących danych z rynku walutowego, dzięki czemu mogą zapewnić bardziej konkurencyjne kursy niż tradycyjne kantory. Właśnie dlatego kursy FOREX są lepszym narzędziem do analizy rynku walutowego niż kursy NBP.

Trochę więcej o NBP i FOREX.

Kursy NBP są ustalane przez Narodowy Bank Polski i mają charakter oficjalny. Są one publikowane na bieżąco na stronie internetowej NBP i określają cenę jednej jednostki waluty w polskich złotych. Kursy NBP są stosowane do celów oficjalnych, takich jak przeliczanie wartości obcych walut na polskie złote w transakcjach międzynarodowych oraz wyceny instrumentów finansowych.

Z kolei kursy na rynku FOREX są ustalane na podstawie popytu i podaży na rynku międzybankowym, gdzie handluje się walutami międzynarodowymi. W praktyce oznacza to, że kursy FOREX są wynikiem umów międzybankowych, zawieranych między różnymi podmiotami na rynku walutowym. Kursy na rynku FOREX są bardziej dynamiczne i zmieniają się na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku i wydarzeń polityczno-gospodarczych na świecie.

Ponadto, na rynku FOREX kursy walut są określane w relacji do siebie nawzajem, a nie do jednej waluty bazowej, jak ma to miejsce w przypadku kursów NBP. W związku z tym, kursy walut na rynku FOREX są bardziej złożone i wymagają większej wiedzy i doświadczenia w handlu walutami.