Kantor Internetowy Gant

Oferta

Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł

Opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł

Prowizja od wymiany walut: 0 zł

Wpłata po transakcji:

Zlecenie stałe:

Przelewy zagraniczne:

Przelewy na rachunki obce:


Bezpieczeństwo

Status instytucji płatniczej:

Wpis do działalności kantorowej:

GIODO:

Weryfikacja użytkowników:

Kody SMS:

SSL:


Inne

Minimalna transakcja: 1 jedn.

Występowanie progu kursowego: kursy publikowane na stronie są hurtowe i w przypadku transakcji muszą być jeszcze potwierdzone telefonicznie

Możliwość negocjacji: negocjacja możliwa telefonicznie

Aktualizacja kursu: kilka godzin

Wersja mobilna: